تبلیغات
حسابداری برتر - نکات مهم بازرسی بیمه – بخش دوم
نحوه انجام بازرسی از کارگاه ها

نکات مهم بازرسی بیمه – بخش دوم : بازرسان کارگاه ها در شعب پس از اخذ برنامه روزانه بازرسی با مراجعه به کارگاه های مربوطه، با ارائه کارت شناسایی و توضیحات لازم به کارفرما و بیمه شدگان شاغل از کارگاه بازرسی و گزارش بازرسی را در دو نسخه به ترتیب زیر تهیه می نمایند:

1- در مورد کارگاه های گروه دوم (کارگاه هایی که صورت مزد و حقوق ارسال می نمایند) در فرم گزارش بازرسی فقط اسامی کارگرانی که در کارگاه شاغل هستند و کارفرما اسامی آنان را در لیست های ارسالی درج ننموده است ثبت می شود.

 

در صورتی که لیست های ارسالی با افراد شاغل در کارگاه مطابقت داشته باشد در این حالت در گزارش بازرسی باید نوشته شود “لیست ارسالی با افراد شاغل در کارگاه عیناً مطابقت دارد”.

 

چنانچه تعدادی از افراد درج شده در لیست ارسالی کارفرما در کارگاه شاغل نباشند، در این حالت لازم است، اسامی این افراد در قسمت توضیحات گزارش بازرسی درج شود و در سیستم نیز در گزینۀ عدم اشتغال ثبت شود.

نکته: سیستم محاسبه پرونده در خصوص کارگاه های گروه دوم:
سیستم فقط حق بیمه افرادی را که لیست آن ها به صندوق ارسال نشده و توسط بازرس گزارش گردیده است، از تاریخ روز انجام بازرسی تا تاریخ اعلام ترک کار آن ها از سوی کارفرما در لیست ماه های بعد و حداکثر تا تاریخ بازرسی بعدی (تاریخ اعتبار بازرسی) محاسبه و مطالبه می نماید.
2- در مورد کارگاه های گروه سوم (کارگاه هایی که صورت مزد و حقوق ارسال نمی کنند) بازرس باید اسامی تمامی کارگرانی را که در کارگاه شاغل هستند، در گزارش درج نماید.

 
نکته 1: سیستم محاسبه پرونده در خصوص کارگاه های گروه سوم:
سیستم حق بیمه تمامی افراد مندرج در گزارش بازرسی را از تاریخ بازرسی (در مورد کارگاه هایی که برای اولین بار از آن بازرسی می شود و یا در بازرسی قبل تعطیل یا فاقد کارگر بوده اند، حداکثر یک سال سابقه منظور می شود) تا تاریخ اعلام ترک کار آن ها توسط کارفرما و در صورت عدم اعلام ترک کار حداکثر تا تاریخ بازرسی بعدی محاسبه و مطالبه می نماید.
نکته 2:بازرس به هنگام بازرسی از کارگاه ها باید اطلاعات صحیح و کامل بیمه شدگان کارگاه را با استفاده از فرم مشخصات بیمه شدگان که از سیستم دریافت و همراه فرم گزارش بازرسی هر کارگاه تحویل وی می شود، تکمیل نماید و در مورد افراد جدید حتی المقدور یک نسخه کپی از شناسنامه آن ها اخذ و ضمیمۀ گزارش بازرسی شود.

 

ضمناً برای ثبت اطلاعات بیمه شدگان جدید باید از واحد نام نویسی و حساب های انفرادی شماره بیمه شده اخذ شود.

 
بازرسی از دفاتر قانونی (حسابرسی):
صندوق دفاتر و اسناد قانونی شرکت ها و مؤسساتی که به ثبت رسیده اند و کارکنان آنان بالای 50 نفر کارگر می باشد را حسابرسی و اقلام مشمول کسر حق بیمه براساس دفاتر قانونی آن ها استخراج، محاسبه و به کارفرما اعلام می نماید.


در صورت اعتراض کارفرما، مراحل براساس موارد پیش گفت قابل طرح در هیأت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات بوده و در صورت عدم پرداخت مطالبات صندوق در این خصوص مراتب از طریق اقدامات اجرایی و تعلق جریمه وصول خواهد شد.
طبقه بندی: حسابداری،

تاریخ : یکشنبه 20 فروردین 1396 | 08:42 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات