تبلیغات
حسابداری برتر - نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی
بخشنامه شماره ١۵سازمان تامین اجتماعی

نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی  : چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایرصندوقها به صندوق تأمین اجتماعی و بالعکس و موارد مرتبط با استرداد حق بیمه

 

بخشنامه شماره  ١۵سازمان تامین اجتماعی چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایرصندوقها به صندوق تأمین اجتماعی  را تشریح میکند.

 

موضوع:
چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایرصندوقها به صندوق تأمین اجتماعی و بالعکس و موارد مرتبط با استرداد حق بیمه
طبقه بندی: قوانین،

تاریخ : شنبه 23 اردیبهشت 1396 | 09:24 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات