حسابداری برتر tag:http://besthesabdar.mihanblog.com 2018-04-25T09:16:25+01:00 mihanblog.com هزینه فرصت چیست؟ 2017-05-22T07:02:26+01:00 2017-05-22T07:02:26+01:00 tag:http://besthesabdar.mihanblog.com/post/615 احسان فخاریان هزینه فرصت یا هزینه فرصت از دست رفته یکی از مفاهیم مهم اقتصاد است. هزینه فرصت یا هزینه فرصت از دست رفته یکی از مفاهیم مهم اقتصاد است. ]]> گم شدن چک 2017-05-22T07:00:40+01:00 2017-05-22T07:00:40+01:00 tag:http://besthesabdar.mihanblog.com/post/614 احسان فخاریان شخص صادرکننده یا ذینفع به بانک مراجعه و دستور کتبی خود را در فرم های مخصوص که از خود بانک اخذ می شود، مکتوب نموده و به بانک تحویل می دهد. شخص صادرکننده یا ذینفع به بانک مراجعه و دستور کتبی خود را در فرم های مخصوص که از خود بانک اخذ می شود، مکتوب نموده و به بانک تحویل می دهد. ]]> ماده 36 قانون تامین اجتماعی 2017-05-22T06:58:52+01:00 2017-05-22T06:58:52+01:00 tag:http://besthesabdar.mihanblog.com/post/613 احسان فخاریان در صورتی‌ که‌ کارفرما از کسرحق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ خودداری‌ کند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ یا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌ مسئولیت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بیمه‌ شده‌ نخواهد بود. در صورتی‌ که‌ کارفرما از کسرحق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ خودداری‌ کند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ یا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌ مسئولیت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بیمه‌ شده‌ نخواهد بود. ]]> نصاب معاملات در نیروهای مسلح 2017-05-22T06:57:16+01:00 2017-05-22T06:57:16+01:00 tag:http://besthesabdar.mihanblog.com/post/612 احسان فخاریان نصابهای تعیین شده از تاریخ این ابلاغیه در کلیه سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که اصلاح نشده است قابل اجرا خواهد بود و لازم است کلیه گیرندگان نصابهای جدید موضوع ماده۳ مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح را به کلیه رده‌های اجرایی در سازمانهای خود ابلاغ نمایند. نصابهای تعیین شده از تاریخ این ابلاغیه در کلیه سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که اصلاح نشده است قابل اجرا خواهد بود و لازم است کلیه گیرندگان نصابهای جدید موضوع ماده۳ مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح را به کلیه رده‌های اجرایی در سازمانهای خود ابلاغ نمایند. ]]> تصویب نامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 2017-05-22T06:55:13+01:00 2017-05-22T06:55:13+01:00 tag:http://besthesabdar.mihanblog.com/post/611 احسان فخاریان دستگاه­های اجرایی مکلفند کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را با توجه به زمان­بندی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» که به اختصار «ستاد» نامیده می­شود به انجام برسانند. دستگاه­های اجرایی مکلفند کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را با توجه به زمان­بندی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» که به اختصار «ستاد» نامیده می­شود به انجام برسانند. ]]> محاسبه مالیات بر ارزش افزوده طلا 2017-05-22T06:53:24+01:00 2017-05-22T06:53:24+01:00 tag:http://besthesabdar.mihanblog.com/post/610 احسان فخاریان از یک کیلو طلا که قرار است چندین بار ساخته شده و دوباره ذوب گشته و مجددا ساخته شود چند بار ارزش افزوده اخذ خواهد شد؟ از یک کیلو طلا که قرار است چندین بار ساخته شده و دوباره ذوب گشته و مجددا ساخته شود چند بار ارزش افزوده اخذ خواهد شد؟ ]]> گزارش مالیاتی – بخش پانزدهم 2017-05-22T06:51:47+01:00 2017-05-22T06:51:47+01:00 tag:http://besthesabdar.mihanblog.com/post/609 احسان فخاریان سیاست‌های مالیاتی برای حمایت از تولید و اشتغال - درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز گردشگری نیز به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات است. سیاست‌های مالیاتی برای حمایت از تولید و اشتغال - درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز گردشگری نیز به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات است. ]]> آیین نامه اجرایى موضوع تبصره (۳) ماده ١۶٩ اصلاحی 2017-05-22T06:49:48+01:00 2017-05-22T06:49:48+01:00 tag:http://besthesabdar.mihanblog.com/post/608 احسان فخاریان براساس آیین نامه فوق، مقررات مذکور از تاریخ ۰۱-۰۱-۱۳۹۵ لازم الاجراء می باشد و نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص مشمول برای فصول بهار و تابستان سال ۱۳۹۵ کماکان مطابق مقررات و دستورالعمل های قبلی صادره سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. براساس آیین نامه فوق، مقررات مذکور از تاریخ ۰۱-۰۱-۱۳۹۵ لازم الاجراء می باشد و نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص مشمول برای فصول بهار و تابستان سال ۱۳۹۵ کماکان مطابق مقررات و دستورالعمل های قبلی صادره سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. ]]> نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش پنجم 2017-05-22T06:48:29+01:00 2017-05-22T06:48:29+01:00 tag:http://besthesabdar.mihanblog.com/post/607 احسان فخاریان بهترین شرایط برای بازنشستگی کدام است؟ بهترین شرایط برای بازنشستگی کدام است؟ ]]> دو شغله بودن کارکنان دانشگاهها در قراردادهای مشاوره 2017-05-22T06:47:17+01:00 2017-05-22T06:47:17+01:00 tag:http://besthesabdar.mihanblog.com/post/606 احسان فخاریان رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی درباره دو شغله بودن کارکنان دانشگاهها در قراردادهای مشاوره رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی درباره دو شغله بودن کارکنان دانشگاهها در قراردادهای مشاوره ]]>