تبلیغات
حسابداری برتر - مطالب احسان فخاریان
برای ثبت نام محل در سامانه انبارها، اطلاع از کدپستی ضروری است، اخذ کدپستی برای محل‌های فاقد کد، از طریق مراجعه به اداره یا دفتر پستی شهرستان مربوطه و ارائه درخواست امکانپذیر است.
ادامه مطلب

طبقه بندی: اخبار،

تاریخ : پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 | 08:44 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات
از این بعد اگر خواستید ضامن کسی شوید یا دسته چک به کسی بدهید حتماً چند لحظه‌ای بجز پیامدهای خیرخواهانه‌اش به تبعات حقوقی و قضایی‌اش هم بیندیشید به قول معروف کاری نکنید که‌ آش نخورده و دهان سوخته شوید.
ادامه مطلب

طبقه بندی: اخبار،

تاریخ : پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 | 08:42 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات
ارسال دوباره لایحه اصلاح قانون کار به مجلس پس از رفع نقاط ضعف و اصلاحات در کمیسیون اجتماعی دولت
ادامه مطلب

طبقه بندی: اخبار،

تاریخ : پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 | 08:39 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می شود:
ادامه مطلب

طبقه بندی: قوانین،

تاریخ : پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 | 08:37 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات
ضوابط اجرایی بودجه سال 1396 کل کشور (تصویبنامه شماره 5713/ت54175هـ مورخ 26/1/1396 هیأت وزیران)
ادامه مطلب

طبقه بندی: قوانین،

تاریخ : پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 | 08:35 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات
وکلا و کارآموزان شریف مستحضرند قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۹۴/۰۴/۳۱ با تحولات گسترده از ابتدای سال 1395 اجرایی گردیده است.
ادامه مطلب

طبقه بندی: مالیات،

تاریخ : پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 | 08:31 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات
شورای عالی مالیاتی : تاریخ تحویل یا تصرف یا تنظیم سند رسمی هر کدام که مقدم باشد را تاریخ انتقال حق واگذاری محسوب نموده است.
ادامه مطلب

طبقه بندی: مالیات،

تاریخ : پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 | 08:30 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات
سامانه معاملات فصلی و ضوابط جدید آن
ادامه مطلب

طبقه بندی: مالیات،

تاریخ : پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 | 08:25 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات
پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیردولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود را طبق مقررات ماده 85 قانون یادشده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
ادامه مطلب

طبقه بندی: مالیات،

تاریخ : پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 | 08:23 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات
وام ضروری بازنشستگان اکنون به مبلغ سه میلیون تومان به ۲۵۰ هزار بازنشسته کشوری پرداخت می‌شود.
ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق و دستمزد،

تاریخ : پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 | 08:21 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات

تعداد کل صفحات : 57 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...