تبلیغات
حسابداری برتر - مطالب احسان فخاریان
تمام حسابداران موفق می‌دانند که زمان می‌تواند بزرگترین دشمن آنها شود. به همین دلیل حسابداران کارآمد شیوه‌ای برای اختصاص مناسب زمان دارند.
ادامه مطلب

طبقه بندی: حسابداری،

تاریخ : یکشنبه 27 فروردین 1396 | 06:37 ب.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات
اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۱.۳ و ۱۴.۹ جدید درآمد
ادامه مطلب

طبقه بندی: حسابداری،

تاریخ : یکشنبه 27 فروردین 1396 | 06:36 ب.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات
لازم است مشمولین سهام عدالت با مراجعه به یکی از بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به افتتاح حساب و سپس اخذ شناسه حساب بانکی ایران (شِبا) ۲۴ رقمی آن حساب اقدام کنند.
ادامه مطلب

طبقه بندی: اخبار،

تاریخ : شنبه 26 فروردین 1396 | 09:57 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات
این بخشنامه ۲۲ فروردین ماه از سوی انصاری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.
ادامه مطلب

طبقه بندی: قوانین،

تاریخ : شنبه 26 فروردین 1396 | 09:55 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات
اداره دارایی معمولاً مبلغ درج شده بابت هزینه های تبلیغات را رد می کند و با این اقدام سود شما افزایش پیدا کرده و مالیات نیز بیشتر محاسبه می شود.
ادامه مطلب

طبقه بندی: مالیات،

تاریخ : شنبه 26 فروردین 1396 | 09:53 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات
غرامت دستمزد بیمه شده ای که بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای قادر به کار نباشد و یا بر اثر بیماری عادی در بیمارستان بستری شود،از اولین روز محاسبه و پرداخت می شود.
ادامه مطلب

طبقه بندی: حقوق و دستمزد،

تاریخ : شنبه 26 فروردین 1396 | 09:50 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات
یکی از گرایشهای شغلی که خیلی داغ تر شده انجام کارهای مالی بصورت یکجا و سالیانه است . فرآیند به چه صورت است ؟
ادامه مطلب

طبقه بندی: حسابداری،

تاریخ : شنبه 26 فروردین 1396 | 09:37 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات
به طور کلی عملیات حسابداری در دو دوره زمانی انجام می‌شود. در طول دوره مالی و در پایان دوره مالی.
ادامه مطلب

طبقه بندی: اموزش حسابداری،

تاریخ : شنبه 26 فروردین 1396 | 09:35 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات

نکات مهم بازرسی بیمه – بخش چهارم : آیا به هنگام بازرسی تحقیقی صرفاً در خصوص موارد تحقیق باید اقدام گردد؟

به هنگام بازرسی تحقیقی ابتدا بایستی بازرسی کامل انجام و مشخصات افراد شاغل در کارگاه در فرم گزارش بازرسی به طور کامل درج گردد سپس موارد تحقیق در قسمت توضیحات بازرسی قید گردد.

 

 
2- در رابطه با کارگاه های چند نوبتی نحوه انجام بازرسی چگونه است؟
درخواست انجام بازرسی در یک تاریخ برای نوبت های مختلف انجام گیرد، و حتی المقدور سعی شود در یک تاریخ معین از کارکنان شاغل در نوبت های مختلف صورت برداری گردد، علی ایحال در صورت عدم امکان انجام بازرسی در یک تاریخ چنانچه بازرسی در زمان های متفاوت انجام گردد تاریخ کلیه بازرسی ها می بایست تاریخ اولین بازرسی در سیستم ذخیره شود.

 
3- فعالیت های صنفی (حقیقی) مستقر در منازل مسکونی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند یا خیر؟
با توجه به اینکه به منازل مسکونی نمی توان کارگاه اطلاق نمود و از طرفی ورود به منازل جهت انجام بازرسی و احراز صحت و سقم اشتغال افراد ممنوع می باشد و همچنین نمی توان ماده 37 قانون را در مورد منازل رعایت نمود لذا مجوزی جهت شمول کارگران شاغل در فعالیت های صنفی مستقر در منازل وجود نداشته و شعبات بیمه ای از دریافت لیست و حق بیمه افرادی که در منازل و محیط های مسکونی فعالیت می نمایند خودداری و از انجام بازرسی از آن ها نیز اکیداً خودداری می نمایند.

 
4- افرادی که در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال به کار دارند و نوع شغل آنان ایجاب می نماید که در بیرون کارگاه حضور داشته باشند و به هنگام بازرسی از کارگاه این گونه کارگران در کارگاه نیستند تا اسامی آن ها در گزارش بازرسی درج گردد نحوه درج اسامی آنان در گزارشات بازرسی چگونه می باشد؟
در مورد کارگرانی که به هنگام بازرسی از کارگاه های گروه سوم (بخشنامه 1 بازرسی کارگاه ها) در کارگاه حضور ندارند و اسامی آنان از سوی کارفرما یا سایر افراد شاغل اعلام می شود، درج اسامی آنان در گزارش بازرسی منوط به ارائه مدارک مستند مبنی بر اشتغال آنان در کارگاه و تحقیق و بررسی لازم از سوی بازرس و احراز اشتغال فرد می باشد. در غیر این صورت بازرس مجاز به درج نام آن ها در گزارش بازرسی نخواهد بود.


5- دستورالعمل نحوه اجرای ماده 92 قانون نظام صنفی حاوی چه مطلب مهمی است؟
دستور اداری شماره 55440/52 مورخ 31/5/83 در اجرای ماده قانونی مذکور مصوب 24/12/82 مجلس شورای اسلامی می باشد، چنانچه هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی، در خصوص عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرمای متبوع به شعب شکایت نمایند، شعب مکلف است خارج از نوبت شکایت وی را مورد رسیدگی و با توجه به نظر بازرس در گزارش تهیه شده و یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، حق بیمه مربوطه و جریمه متعلقه و در صورت تخلف فرد صنفی مبنی بر عدم ارائه لیست و پرداخت حق بیمه علاوه بر حق بیمه و جرایم مذکور جریمه ای به مبلغ دو برابر حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل را محاسبه و به کارفرما ابلاغ و برابر مقررات اقدام نمایند.

 
6- آیا به هنگام بازرسی تحقیقی صرفاً در خصوص موارد تحقیق باید اقدام گردد؟
به هنگام بازرسی تحقیقی ابتدا بایستی بازرسی کامل انجام و مشخصات افراد شاغل در کارگاه در فرم گزارش بازرسی به طور کامل درج گردد سپس موارد تحقیق در قسمت توضیحات بازرسی قید گردد.

 
7- در رابطه با کارگاه ها چند نوبتی نحوه انجام بازرسی چگونه است؟
در خواست انجام بازرسی در یک تاریخ برای نوبت های مختلف انجام گیرد، و حتی المقدور سعی شود در یک تاریخ معین از کارکنان شاغل در نوبت های مختلف صورت برداری گردد، علی ایحال در صورت عدم امکان انجام بازرسی در یک تاریخ چنانچه بازرسی در زمان های متفاوت انجام گردد تاریخ کلیه بازرسی ها می بایست تاریخ اولین بازرسی در سیستم ذخیره شود.

 
8- افرادی که در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال به کار دارند و نوع شغل آنان ایجاب می نماید که در بیرون کارگاه حضور داشته باشند و به هنگام بازرسی از کارگاه این گونه کارگران در کارگاه نیستند تا اسامی آن ها در گزارش بازرسی درج گردد نحوه درج اسامی آنان در گزارشات بازرسی چگونه می باشد؟
در مورد کارگرانی که به هنگام بازرسی از کارگاه های گروه سوم (بخشنامه 1 بازرسی کارگاه ها) در کارگاه حضور ندارند و اسامی آنان از سوی کارفرما یا سایر افراد شاغل اعلام می شود، درج اسامی آنان در گزارش بازرسی منوط به ارائه مدارک مستند مبنی بر اشتغال آنان در کارگاه و تحقیق و بررسی لازم از سوی بازرس و احراز اشتغال فرد می باشد. در غیر این صورت بازرس مجاز به درج نام آن ها در گزارش بازرسی نخواهد بود.
طبقه بندی: حسابداری،

تاریخ : شنبه 26 فروردین 1396 | 09:34 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات
بخشنامه 11/1 جدید درآمد و بخشنامه 12 جدید درآمد
ادامه مطلب

طبقه بندی: حسابداری،

تاریخ : شنبه 26 فروردین 1396 | 09:33 ق.ظ | نویسنده : احسان فخاریان | نظرات

تعداد کل صفحات : 57 :: ... 5 6 7 8 9 10 11 ...