حسابداری برتر http://besthesabdar.mihanblog.com 2018-02-23T04:59:51+01:00 text/html 2017-05-22T07:02:26+01:00 besthesabdar.mihanblog.com احسان فخاریان هزینه فرصت چیست؟ http://besthesabdar.mihanblog.com/post/615 <font size="3" face="Mihan-IransansBold">هزینه فرصت یا هزینه فرصت از دست رفته یکی از مفاهیم مهم اقتصاد است. </font> text/html 2017-05-22T07:00:40+01:00 besthesabdar.mihanblog.com احسان فخاریان گم شدن چک http://besthesabdar.mihanblog.com/post/614 <font size="3" face="Mihan-IransansBold">شخص صادرکننده یا ذینفع به بانک مراجعه و دستور کتبی خود را در فرم های مخصوص که از خود بانک اخذ می شود، مکتوب نموده و به بانک تحویل می دهد. </font> text/html 2017-05-22T06:58:52+01:00 besthesabdar.mihanblog.com احسان فخاریان ماده 36 قانون تامین اجتماعی http://besthesabdar.mihanblog.com/post/613 <font size="3" face="Mihan-IransansBold">در صورتی‌ که‌ کارفرما از کسرحق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ خودداری‌ کند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ یا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌ مسئولیت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بیمه‌ شده‌ نخواهد بود. </font> text/html 2017-05-22T06:57:16+01:00 besthesabdar.mihanblog.com احسان فخاریان نصاب معاملات در نیروهای مسلح http://besthesabdar.mihanblog.com/post/612 <font size="3" face="Mihan-IransansBold">نصابهای تعیین شده از تاریخ این ابلاغیه در کلیه سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که اصلاح نشده است قابل اجرا خواهد بود و لازم است کلیه گیرندگان نصابهای جدید موضوع ماده۳ مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح را به کلیه رده‌های اجرایی در سازمانهای خود ابلاغ نمایند. </font> text/html 2017-05-22T06:55:13+01:00 besthesabdar.mihanblog.com احسان فخاریان تصویب نامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت http://besthesabdar.mihanblog.com/post/611 <font size="3" face="Mihan-IransansBold">دستگاه­های اجرایی مکلفند کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را با توجه به زمان­بندی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» که به اختصار «ستاد» نامیده می­شود به انجام برسانند. </font> text/html 2017-05-22T06:53:24+01:00 besthesabdar.mihanblog.com احسان فخاریان محاسبه مالیات بر ارزش افزوده طلا http://besthesabdar.mihanblog.com/post/610 <font size="3" face="Mihan-IransansBold">از یک کیلو طلا که قرار است چندین بار ساخته شده و دوباره ذوب گشته و مجددا ساخته شود چند بار ارزش افزوده اخذ خواهد شد؟ </font> text/html 2017-05-22T06:51:47+01:00 besthesabdar.mihanblog.com احسان فخاریان گزارش مالیاتی – بخش پانزدهم http://besthesabdar.mihanblog.com/post/609 <font size="3" face="Mihan-IransansBold">سیاست‌های مالیاتی برای حمایت از تولید و اشتغال - درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز گردشگری نیز به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات است. </font> text/html 2017-05-22T06:49:48+01:00 besthesabdar.mihanblog.com احسان فخاریان آیین نامه اجرایى موضوع تبصره (۳) ماده ١۶٩ اصلاحی http://besthesabdar.mihanblog.com/post/608 <font size="3" face="Mihan-IransansBold">براساس آیین نامه فوق، مقررات مذکور از تاریخ ۰۱-۰۱-۱۳۹۵ لازم الاجراء می باشد و نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص مشمول برای فصول بهار و تابستان سال ۱۳۹۵ کماکان مطابق مقررات و دستورالعمل های قبلی صادره سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. </font> text/html 2017-05-22T06:48:29+01:00 besthesabdar.mihanblog.com احسان فخاریان نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش پنجم http://besthesabdar.mihanblog.com/post/607 <font size="3" face="Mihan-IransansBold">بهترین شرایط برای بازنشستگی کدام است؟ </font> text/html 2017-05-22T06:47:17+01:00 besthesabdar.mihanblog.com احسان فخاریان دو شغله بودن کارکنان دانشگاهها در قراردادهای مشاوره http://besthesabdar.mihanblog.com/post/606 <font size="3" face="Mihan-IransansBold">رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی درباره دو شغله بودن کارکنان دانشگاهها در قراردادهای مشاوره </font>